สนับสนุนโครงการจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม ณ สนามกีฬาประจำอำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี (ระยะที่ 2 )

พิมพ์

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี นำโดย นายชัยยะ อังกินันทน์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี นางสาวสุกัญญา ทรัพย์ประเสริฐ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี และนายณัฐวรรธ วงศ์เดช ผู้อำนวยการกองแผนและงบประมาณองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี ร่วมสนับสนุนงบประมาณประจำปี 2564 จำนวน 6,679,352 บาท สำหรับโครงการจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม ณ สนามกีฬาประจำอำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี (ระยะที่ 2 ) ให้แก่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี โดยมีนายแพทย์เพชรฤกษ์ แทนสวัสดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี เป็นตัวแทนรับมอบ ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี 

 

alt