เปิดให้บริการสนามกีฬา สวนสาธารณะ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี (ดอนคาน)

พิมพ์

เปิดให้บริการ

สนามกีฬา สวนสาธารณะ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี

(ดอนคาน)

ตั้งแต่ วันที่ 1 กันยายน เป็นต้นไป หรือจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น

โดยจะเปิดให้บริการจนถึง เวลา 20.00 นาฬิกา

alt