พิธีเปิดศูนย์สร้างเสริมสุขภาพองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี ประจำอำเภอบ้านลาด

พิมพ์

นายชัยยะ อังกินันทน์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานเปิดศูนย์สร้างเสริมสุขภาพ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี ประจำอำเภอบ้านลาด วันที่ 9 ธันวาคม 2564

alt alt

alt alt

alt alt