รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

พิมพ์

        ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี มีความประสงค์จะดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง คนงาน(แม่บ้าน) เพื่อปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือภารกิจ ในสังกัดกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม รายละเอียดตามลิงด์ด้านล่างนี้