คณะผู้บริหาร องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี

alt
 

นายชัยยะ  อังกินันทน์

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี

โทรศัพท์ 032-400792


 

 
 
alt

นายสุขสันต์  อังกินันทน์
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี
โทรศัพท์ 032-400792
 

 

 


- ว่าง -
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี
alt
 
พ.ต.อ.วิทฑูรย์  พละสาร
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี
โทรศัพท์ 032-400795
 
alt
 
นายสุวิทย์  แก้วน่วม
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี
โทรศัพท์ 032-400795
 
alt

  นายสมชาย  มีนาม
ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี
โทรศัพท์ 032-400795


 

alt