ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี เรื่อง บัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี

ตามที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี ได้ประกาศรับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างทั่วไปขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี ตำแหน่ง คนงาน (แม่บ้าน) เพื่อปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือภารกิจขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี ในสังกัดกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม จำนวน 3 อัตรา ซึ่งการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงข้อประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างในสังกัดองค์การบริส่วนจังหวัดเพชรบุรี โดยเรียงลำดับผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดลงมาต่ำสุดตามลำดับ ตามบัญชีรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

Thai Arabic Chinese (Traditional) English Filipino French German Japanese Korean Vietnamese

QR Code
อบจ.เพชรบุรี
 

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

ลิขสิทธิ์ © 2560 องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี โทร 0-3242-5987