แผนที่ดาวเทียม ที่ตั้ง อบจ.เพชรบุรี ตั้งอยู่ที่ ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี

      


     


     

ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภา อบจ.เพชรบุรี เขตเลือกตั้งที่ 1 อ.บ้านแหลม (แทนตำแหน่งที่ว่าง)

ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี (แทนตำแหน่งที่ว่าง)

ประกาศผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี

เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี (แทนตำแหน่งที่ว่าง)

ด้วยนายดนัย สุขอุดม สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี เขตเลือกตั้งที่ 1 อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี ได้พ้นจากตำแหน่งเนื่องจากเสียชีวิต เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2565 เป็นเหตุให้สมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี เขตเลือกตั้งที่ 1 อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี ว่างลง จึงตัองจัดให้มีการเลือกตั้งภายใน 60 วันนับแต่วันที่สมาชิกสภาท้องถิ่นพ้นจากตำแหน่งเพราะเหตุอื่นใดนอกจากครบวาระ 

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565 ณ อุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระนครคีรี

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565  ณ อุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระนครคีรี

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างผู้เชี่ยวชาญพิเศษฯ

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างผู้เชี่ยวชาญพิเศษ

(ด้านการบริหารงานทั่วไป) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี กำหนดวัน เวลา และสถานที่ดำเนินการสรรหาและเลือกสรร

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

โครงการลานวัฒนธรรมวิถีถิ่น วิถีไทย อำเภอชะอำ

โครงการลานวัฒนธรรมวิถีถิ่น วิถีไทย อำเภอชะอำ
นายชัยยะ อังกินันทน์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานเปิดงานพร้อมสนับสนุนงบประมาณให้แก่สภาวัฒนธรรมอำเภอหนองชะอำ จำนวน 150,000 บาท                           เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2565 ณ บริเวณหน้าโรงเรียนเทศบาล 1 บ้านชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี
 
alt
 
alt
 
alt
 
alt
 
alt
 
alt
 
alt
 
alt
 
alt
 
 
 

บทความ อื่นๆ ...

หน้า 1 จาก 20

เริ่มแรก
ย้อนกลับ
1
Thai Arabic Chinese (Traditional) English Filipino French German Japanese Korean Vietnamese

QR Code
อบจ.เพชรบุรี
 

คุณพอใจ อบจ.เพชรบุรี ด้านใดมากที่สุด

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

ลิขสิทธิ์ © 2560 องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี โทร 0-3242-5987