แผนที่ดาวเทียม ที่ตั้ง อบจ.เพชรบุรี ตั้งอยู่ที่ ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี

      


     


     

กฎบัตรการตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี

กฎบัตรการตรวจสอบภายใน

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี

alt

alt

ประกาศประกวดราคาซื้อโครงการจัดหาอุปกรณ์การออกกำลังกายศูนย์สร้างเสริมสุขภาพฟิตเนส องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี ประจำปี 2566

ประกาศประกวดราคาซื้อโครงการจัดหาอุปกรณ์การออกกำลังกายศูนย์สร้างเสริมสุขภาพฟิตเนส องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี ประจำปี 2566

จดหมายข่าว ประจำเดือนสิงหาคม 2566

จดหมายข่าว

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี

ประจำเดือนสิงหาคม 2566

alt

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี กำหนดวัน เวลา สถานที่ หลักสูตร วิธีการเลือกสรร และระเบียบเกี่ยวกับการสรรหาและเลือกสรร

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี

เรื่องประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง

ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี กำหนดวัน เวลา สถานที่

หลักสูตร วิธีการเลือกสรร และระเบียบเกี่ยวกับการสรรหาและเลือกสรร

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

              ตามที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี ได้ประกาศรับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี จำนวน 14 ตำแหน่ง รวม 47 อัตรา ตามประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2566 โดยกำหนดระยะเวลารับสมัครตั้งแต่วันที่ 7-16 สิงหาคม 2566 

(รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย)

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี เรื่อง แก้ไขประกาศรับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี

เรื่อง แก้ไขประกาศรับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง

ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี

ตามที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี ได้ประกาศรับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี จำนวน 14 ตำแหน่ง รวม 47 อัตรา ตามประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี ฉบับลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2566 ซึ่งในข้อ 10 ของประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี ได้กำหนดว่าจะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรภายในวันที่ 20 กันยายน 2566 

(รายละเอียดตามเอกแนบ)

บทความ อื่นๆ ...

หน้า 1 จาก 32

เริ่มแรก
ย้อนกลับ
1
Thai Arabic Chinese (Traditional) English Filipino French German Japanese Korean Vietnamese

QR Code
อบจ.เพชรบุรี

EIT
 

คุณพอใจ อบจ.เพชรบุรี ด้านใดมากที่สุด

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

ลิขสิทธิ์ © 2560 องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี โทร 0-3242-5987