แผนที่ดาวเทียม ที่ตั้ง อบจ.เพชรบุรี ตั้งอยู่ที่ ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี

      


     


     

แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)

ช่องทางการตอบ แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)

โครงการลานเพลิน ร้อยดี วิถีบ้านลาด "ลานเสวนาภาษาถิ่น ศิลปะ ศิลปินถิ่นบ้านลาด"

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี มอบเงินสนับสนุน เป็นจำนวนเงิน 200,000 บาท แก่สภาวัฒนธรรมบ้านลาด เพื่อการดำเนินโครงการ ลานเพลิน ร้อยดี วิถีบ้านลาด "ลานเสวนาภาษาถิ่น ศิลปะ ศิลปินถิ่นบ้านลาด" 

alt  

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

มาตรการรณรงค์ "องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี ร่วมใจ สวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์"

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี ประกาศมาตรการรณค์ "องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี ร่วมใจ สวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์" โดยให้บุคลากรในสังกัดปฏิบัติดังนี้

                   1. สวมใส่หมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์ ขณะขับขี่รถจักรยานยนต์

                   2. ปฏิบัติตามกฎหมายจราจรอย่างเคร่งครัด

                   3. ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี มีจิตสำนึกรักความปลอดภัย เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และมีน้ำใจต่อผู้ใช้รถใช้ถนน เพื่อให้เกิดความปลอดภัยบนท้องถนน

alt

ประกาศ เรื่อง การใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566 - 2570

ประกาศ เรื่อง การใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566 - 2570 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี แก้ไข ครั้งที่ 1/2566

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี

เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี พ.ศ. 2566

 

 

บทความ อื่นๆ ...

หน้า 1 จาก 23

เริ่มแรก
ย้อนกลับ
1
Thai Arabic Chinese (Traditional) English Filipino French German Japanese Korean Vietnamese

QR Code
อบจ.เพชรบุรี
 

คุณพอใจ อบจ.เพชรบุรี ด้านใดมากที่สุด

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

ลิขสิทธิ์ © 2560 องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี โทร 0-3242-5987