แผนที่ดาวเทียม ที่ตั้ง อบจ.เพชรบุรี ตั้งอยู่ที่ ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี

      


     


     

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการรับถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรีจัดทำโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการรับถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี (สอน.) และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรของ อบจ.เพชรบุรี สอน./รพ.สต. และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ได้รู้และเข้าใจถึงความเป็นมาและแนวทางดำเนินการถ่ายโอนภารกิจ ตลอดจนเป็นการสร้างการมีส่วนร่วมในการดำเนินงานร่วมกัน และได้รับเกียรติจากท่านเลอพงษ์ ลิ้มรัตน์ ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. สำนักนายกรัฐมนตรี และประธานอนุกรรมการบริหารภารกิจถ่ายโอนด้านสาธารณสุขให้แก่ อปท. และคณะ ร่วมเป็นวิทยากรอภิปราย

โครงการจัดขึ้นในวันพุธที่ 11 พฤษภาคม 2565 ณ ห้องประชุมพริบพรี ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

 

แนวทางปฏิบัติด้านสาธารณสุขเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

      องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอประชาสัมพันธ์และชี้แจงทำความเข้าใจให้ประชาชนร่วมกันลดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ดังนี้

               1. ผู้ที่ตรวจพบว่าติดเชื้อหรือเป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูง ให้ปฏิบัตตนตามแนวทางปฏิบัติของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด เพื่อลดการแพร่ระบาด อาทิ การกักตัว การไม่พบปะหรือรวมกลุ่มกับบุคคลอื่น และงดเข้าร่วมกิจกรรมที่ทำให้เกิดความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรค

              2. ประชาชนทุกคนต้องป้องกันตนเองขั้นสูงสุด Universal Prevention) และตระหนักเสมอว่าแม้จะได้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์แล้ว ก็ยังมีโอกาสที่จะติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

alt

alt

alt

โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบในการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี

โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบในการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่่วนจังหวัดเพชรบุรี

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรีได้จัดโครงการเพื่อส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ในการป้องกันการทุจริตให้แก่บุคลากรในสังกัด และเพื่อเสริมสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในหน้าที่ความรับผิดชอบและผลกระทบที่เกิดขึ้นจากปัญหาการทุจริต โดยได้เชิญ เจ้าหน้าที่จาก สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดเพชรบุรี มาบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับหลักคุณธรรม จริยธรรม การป้องกันการทุจริตในการปฏิบัติราชการ และการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม ณ ห้องประชุมพริบพรี ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี

วันอังคารที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2565

alt alt

alt alt

alt alt

 

alt alt

Attachments:
Download this file (โครงการ.pdf)โครงการ.pdf[ ]627 Kb

เชิญชวนประชาชนจังหวัดเพชรบุรี ฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19

alt

ขอเชิญชวนผู้สูงอายุเข้ารับการฉีดวัคซีนก่อนวันหยุดเทศกาลสงกรานต์

เพื่อให้ประชาชนสามารถดำเนินชีวิตได้อย่างปกติ และเดินทางกลับภูมิลำเนาในช่วงเทศกาลสงกรานต์ปลอดจากโรคโควิด 19 ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดเพชรบุรี จึงขอเชิญชวนผู้สูงอายุทุกคน ที่ยังไม่ได้รับวัคซีน และผู้ที่ครบกำหนดเวลาฉีดวัคซีนโควิดเข็มกระตุ้นเข็มที่ 3 และ 4 เข้ารับการฉีดวัคซีนก่อนวันหยุดเทศกาลสงกรานต์

คลิปประชาสัมพันธ์

1.คลิปวัคซีนภาคประชาชน

2.วัคซีนเข็มที่ 3 เพื่อคนไทย

3.ประสิทธิผลใช้งานจริงวัคซีนโควิด 19

 

 

บทความ อื่นๆ ...

หน้า 1 จาก 16

เริ่มแรก
ย้อนกลับ
1
Thai Arabic Chinese (Traditional) English Filipino French German Japanese Korean Vietnamese

QR Code
อบจ.เพชรบุรี
 

คุณพอใจ อบจ.เพชรบุรี ด้านใดมากที่สุด

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

ลิขสิทธิ์ © 2560 องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี โทร 0-3242-5987