โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบในการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี

โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบในการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่่วนจังหวัดเพชรบุรี

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรีได้จัดโครงการเพื่อส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ในการป้องกันการทุจริตให้แก่บุคลากรในสังกัด และเพื่อเสริมสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในหน้าที่ความรับผิดชอบและผลกระทบที่เกิดขึ้นจากปัญหาการทุจริต โดยได้เชิญ เจ้าหน้าที่จาก สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดเพชรบุรี มาบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับหลักคุณธรรม จริยธรรม การป้องกันการทุจริตในการปฏิบัติราชการ และการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม ณ ห้องประชุมพริบพรี ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี

วันอังคารที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2565

alt alt

alt alt

alt alt

 

alt alt

Attachments:
Download this file (โครงการ.pdf)โครงการ.pdf[ ]627 Kb
Thai Arabic Chinese (Traditional) English Filipino French German Japanese Korean Vietnamese

QR Code
อบจ.เพชรบุรี
 

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

ลิขสิทธิ์ © 2560 องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี โทร 0-3242-5987