โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการรับถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรีจัดทำโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการรับถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี (สอน.) และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรของ อบจ.เพชรบุรี สอน./รพ.สต. และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ได้รู้และเข้าใจถึงความเป็นมาและแนวทางดำเนินการถ่ายโอนภารกิจ ตลอดจนเป็นการสร้างการมีส่วนร่วมในการดำเนินงานร่วมกัน และได้รับเกียรติจากท่านเลอพงษ์ ลิ้มรัตน์ ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. สำนักนายกรัฐมนตรี และประธานอนุกรรมการบริหารภารกิจถ่ายโอนด้านสาธารณสุขให้แก่ อปท. และคณะ ร่วมเป็นวิทยากรอภิปราย

โครงการจัดขึ้นในวันพุธที่ 11 พฤษภาคม 2565 ณ ห้องประชุมพริบพรี ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

 

Thai Arabic Chinese (Traditional) English Filipino French German Japanese Korean Vietnamese

QR Code
อบจ.เพชรบุรี
 

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

ลิขสิทธิ์ © 2560 องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี โทร 0-3242-5987