โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีราชาภิเษก

ภายใต้ชื่อ "รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน" สืบสานสู่ 100 ล้านต้น

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี ประจำปี พ.ศ. 2565

       องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี จัดทำโครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีราชาภิเษกภายใต้ชื่อ "รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน" สืบสานสู่ 100 ล้านต้น องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี ประจำปี พ.ศ. 2565 เพื่อให้บุคลากรในสังกัดได้มีส่วนร่วมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก และยังเป็นการปลูกจิตสำนึกให้กับบุคลากรในสังกัดได้เห็นความสำคัญของการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ของชาติ โดยท่าน ชัยยะ อังกินันทน์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี  นำทีมข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี เข้าร่วมโครงการฯ เมื่อวันพุธที่ 18 พฤษภาคม 2565 ณ สนามกีฬา สวนสาธารณะองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี (สนามกีฬาดอนคาน)

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

 

 

Thai Arabic Chinese (Traditional) English Filipino French German Japanese Korean Vietnamese

QR Code
อบจ.เพชรบุรี
 

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

ลิขสิทธิ์ © 2560 องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี โทร 0-3242-5987