ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างผู้เชี่ยวชาญพิเศษ (ด้านการบริหารงานทั่วไป) สัีงกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างผู้เชี่ยวชาญพิเศษ

(ด้านการบริหารงานทั่วไป)

สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี

ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี จะดำเนินการรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างผู้เชี่ยวชาญพิเศษ (ด้านการบริหารงานทั่วไป) ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (2564 - 2566)

รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ

Thai Arabic Chinese (Traditional) English Filipino French German Japanese Korean Vietnamese

QR Code
อบจ.เพชรบุรี
 

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

ลิขสิทธิ์ © 2560 องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี โทร 0-3242-5987