รับรางวัล ITA ในวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) จังหวัดเพชรบุรี

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี เข้าร่วมกิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) จังหวัดเพชรบุรี และเข้ารับรางวัล ITA  โดยผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในระดับ AA  ในการนี้ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ได้มอบหมายให้ นางสาวนภาเพ็ญ จิตยุติ หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด เข้ารับรางวัล ในวันที่ 9 ธันวาคม 2565 ณ ห้องประชุมพริบพรี ชั้น 2 อาคารศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี (หลังใหม่)

alt

alt

alt

alt

 

 

Thai Arabic Chinese (Traditional) English Filipino French German Japanese Korean Vietnamese

QR Code
อบจ.เพชรบุรี

EIT
 

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

ลิขสิทธิ์ © 2560 องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี โทร 0-3242-5987