มาตรการรณรงค์ "องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี ร่วมใจ สวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์"

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี ประกาศมาตรการรณค์ "องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี ร่วมใจ สวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์" โดยให้บุคลากรในสังกัดปฏิบัติดังนี้

                   1. สวมใส่หมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์ ขณะขับขี่รถจักรยานยนต์

                   2. ปฏิบัติตามกฎหมายจราจรอย่างเคร่งครัด

                   3. ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี มีจิตสำนึกรักความปลอดภัย เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และมีน้ำใจต่อผู้ใช้รถใช้ถนน เพื่อให้เกิดความปลอดภัยบนท้องถนน

alt

Thai Arabic Chinese (Traditional) English Filipino French German Japanese Korean Vietnamese

QR Code
อบจ.เพชรบุรี
 

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

ลิขสิทธิ์ © 2560 องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี โทร 0-3242-5987