ประชาสัมพันธ์ผงงานการประกวดสื่อป้องกันการทุจริตและผลงานนักคิดสุจริต ปี 2 พ.ศ. 2562

ประชาสัมพันธ์ผลงานประกวดสื่อป้องกันการทุจริตและผลงานนักคิดสุจริต ปี 2 พ.ศ.2562 จัดโดยสำนักงาน ป.ป.ช. เพื่อส่งเสริม รณรงค์ และสร้างจิตสำนึกให้ตระหนักถึงการสร้างค่านิยมและเฝ้าระวัง และเพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจและประพฤติปฏิบัติตนตามมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม เพื่อวางรากฐานในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่นไปสู่ประชาชนทุกภาคส่วน

โดยสามารถเข้ากดเข้าไปดูผลงานประกวดได้ทาง https://youtu.be/qBuEO6Kk3n4 หรือ สแกน  QR Code  ด้านล่างนี้

alt

Thai Arabic Chinese (Traditional) English Filipino French German Japanese Korean Vietnamese

QR Code
อบจ.เพชรบุรี

EIT
 

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

ลิขสิทธิ์ © 2560 องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี โทร 0-3242-5987