ข่าวประชาสัมพันธ์ อบจ.เพชรบุรี

กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 ประชาสัมพันธ์ 10 แฟ้มคดีทุจริต บทเรียนราคาแพงของคนไทย สำนักปลัด 3
2 ประชาสัมพันธ์ผงงานการประกวดสื่อป้องกันการทุจริตและผลงานนักคิดสุจริต ปี 2 พ.ศ. 2562 สำนักปลัด 7
3 การรายงานผลการนำผลการประเมินจริยธรรมไปใช้ในกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักปลัด 36
4 รายงานผลการติดตามและประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สำนักปลัด 31
5 การดำเนินการตามนโนบายและแผนการบริหารทรัพยากรบคุคล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สำนักปลัด 51
6 แบบสรุปรายงานตามนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ สำนักปลัด 34
7 การประชุมคณะกรรมการเพื่อบริหารจัดการโครงการพัฒนาศูนย์แสดงและจำหน่ายสินค้าหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี (ศูนย์ OTOP) สำนักปลัด 51
8 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2566 รอบ 6 เดือน สำนักปลัด 45
9 รายงานการดำเนินการตามมาตรการในการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส สำนักปลัด 27
10 มาตรการในการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สำนักปลัด 43

หน้า 1 จาก 18

เริ่มแรก
ย้อนกลับ
1
Thai Arabic Chinese (Traditional) English Filipino French German Japanese Korean Vietnamese

QR Code
อบจ.เพชรบุรี

EIT
 

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

ลิขสิทธิ์ © 2560 องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี โทร 0-3242-5987