ข่าวประชาสัมพันธ์ อบจ.เพชรบุรี

กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโพพระ ได้จัดโครงการรณรงค์ป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกในวัด โรงเรียน และชุมชนตำบลโพพระ ปี 2567 ในวันที่ 30 เมษายน 2567 และ วันที่ 1 พฤษภาคม 2567 กองสาธารณสุข 15
2 องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรีร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี และสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองเพชรบุรี ได้มีการประชุมคณะทำงานเกี่ยวกับครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้างของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ที่ถ่ายโอนภารกิจให้ อบจ.เพชรบุรี กองสาธารณสุข 20
3 เมื่อวันอังคาร ที่ 7 พฤษภาคม 2567 ที่ผ่านมา ได้มีการประชุมคณะทำงานติดตามและประเมิณผลแผนพัฒนาสุขภาพระดับพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี ครั้งที่ 1/2567 กองสาธารณสุข 16
4 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรีได้ร่วมกิจกรรมรณรงค์จิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อมกำจัดแหล่งเพาะพันธ์ยุงลายประจำปี 2567 กองสาธารณสุข 27
5 ประชาสัมพันธ์มาตรการเฝ้าระวังและการป้องกันโรคติดต่อที่เกิดในช่วงฤดูร้อนของประเทศไทย พ.ศ.2567 เพื่อเป็นแนวทางในการป้องกัน และการรักษาอาการที่เกิดขึ้นในช่วงฤดูร้อน ด้วยความห่วงใยจาก อบจ.เพชรบุรี กองสาธารณสุข 34
6 โครงการจัดงานวันผู้สูงอายุแห่งชาติจังหวัดเพชรบุรี ประจำปี 2567 ครั้งที่ 27 สำนักปลัด 46
7 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในสังกัด อบจ.เพชรบุรี ได้จัดกิจกรรม ทำความสะอาดห้องน้ำชาย-หญิงและห้องน้ำผู้พิการ ในสถานบริการให้สะอาด ปลอดโรคปลอดภัย พร้อมใช้งาน เพื่ออำนวยความสะดวกประชาชนที่มารับบริการในช่วงสงกรานต์ กองสาธารณสุข 44
8 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานและการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สำนักปลัด 68
9 การรายงานผลการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี ประจำปีงบประมาณ 2567 สำนักปลัด 50
10 แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาร 2567 องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี สำนักปลัด 57

หน้า 1 จาก 25

เริ่มแรก
ย้อนกลับ
1
Thai Arabic Chinese (Traditional) English Filipino French German Japanese Korean Vietnamese

QR Code
อบจ.เพชรบุรี

EIT
 

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

ลิขสิทธิ์ © 2560 องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี โทร 0-3242-5987