คู่มือบริการประชาชน อบจ.เพชรบุรี

กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 ขออนุญาตใช้สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี (ดอนคาน) กองการศึกษา 28
2 การเก็บภาษีบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดจากผู้พักในโรงแรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี บริหารงานทั่วไป 22
3 การเก็บภาษีบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดจากผู้ประกอบการค้าน้ำมัน องค์การบริิหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี สำนักปลัด 166
4 การเก็บภาษีบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดจากผู้ค้ายาสูบ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี สำนักปลัด 132
5 การขอรับบำเหน็จพิเศษของทายาท (กรณีลูกจ้างประจำหรือลูกจ้างชั่วคราวขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถึงแก่กรรมอันเนื่องจากการปฏิบัติงานในหน้าที่ สำนักปลัด 128
6 การขอรับบำเหน็จปกติของทายาท (กรณีลูกจ้างประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถึงแก่กรรม) สำนักปลัด 130
7 การขอรับบำเหน็จตกทอด (กรณีลูกจ้างประจำผู้รับบำเหน็จรายเดือนหรือบำเหน็จพิเศษรายเดือนถึงแก่กรรม) สำนักปลัด 121
8 การขอรับบำเหน็จพิเศษของลูกจ้างประจำหรือลูกจ้างชั่วคราวขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำนักปลัด 116
9 การขอรับบำเหน็จปกติหรือบำเหน็จรายเดือนของลูกจ้างประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำนักปลัด 158

Thai Arabic Chinese (Traditional) English Filipino French German Japanese Korean Vietnamese

QR Code
อบจ.เพชรบุรี

EIT
 

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

ลิขสิทธิ์ © 2560 องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี โทร 0-3242-5987