แผนที่ดาวเทียม ที่ตั้ง อบจ.เพชรบุรี ตั้งอยู่ที่ ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี

      


     


     

ร่วมรณรงค์ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี ร่วมรณรงค์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ในวันที่ 26 มิถุนายน ของทุกปี โดยในปี 2563 นี้ ได้ดำเนินการภายใต้กรอบแนวคิดและคำขวัญ

"พื้นที่ปลอดภัย ไม่มีคนหน้าใหม่ เพราะคนรุ่นใหม่ ไม่ใช้ยาเสพติด" (Save Zone, No New Face)

alt

                  alt

 

Attachments:
Download this file (F0906-SAVE ZONE 2020-CMYK-01.jpg)F0906-SAVE ZONE 2020-CMYK-01.jpg[ ]743 Kb
Download this file (Final-OK Billboard 2x4 M-SAVE ZONE 2020-01 New.jpg)Final-OK Billboard 2x4 M-SAVE ZONE 2020-01 New.jpg[ ]6200 Kb
Download this file (ชุดข้อความinfo 1-1-12-07.jpg)ชุดข้อความinfo 1-1-12-07.jpg[ ]1710 Kb
Download this file (ชุดข้อความinfo 1-12-01.jpg)ชุดข้อความinfo 1-12-01.jpg[ ]1064 Kb
Download this file (ชุดข้อความinfo 1-12-02.jpg)ชุดข้อความinfo 1-12-02.jpg[ ]1022 Kb
Download this file (ชุดข้อความinfo 1-12-03.jpg)ชุดข้อความinfo 1-12-03.jpg[ ]1099 Kb
Download this file (ชุดข้อความinfo 1-12-04.jpg)ชุดข้อความinfo 1-12-04.jpg[ ]1059 Kb
Download this file (ชุดข้อความinfo 1-12-05.jpg)ชุดข้อความinfo 1-12-05.jpg[ ]1285 Kb
Download this file (ชุดข้อความinfo 1-12-06.jpg)ชุดข้อความinfo 1-12-06.jpg[ ]927 Kb
Download this file (ชุดข้อความinfo 1-12-08.jpg)ชุดข้อความinfo 1-12-08.jpg[ ]2744 Kb
Download this file (ชุดข้อความinfo 1-12-09.jpg)ชุดข้อความinfo 1-12-09.jpg[ ]1890 Kb
Download this file (ชุดข้อความinfo 1-12-10.jpg)ชุดข้อความinfo 1-12-10.jpg[ ]2176 Kb
Download this file (ชุดข้อความinfo 1-12-11.jpg)ชุดข้อความinfo 1-12-11.jpg[ ]2380 Kb
Download this file (ชุดข้อความinfo 1-12-12.jpg)ชุดข้อความinfo 1-12-12.jpg[ ]1990 Kb
Download this file (ชุดข้อความinfo 1-12-13.jpg)ชุดข้อความinfo 1-12-13.jpg[ ]2988 Kb
Download this file (ชุดข้อความinfo 1-12-14.jpg)ชุดข้อความinfo 1-12-14.jpg[ ]2457 Kb
Download this file (ชุดข้อความinfo 1-12-15.jpg)ชุดข้อความinfo 1-12-15.jpg[ ]2954 Kb
Download this file (ชุดข้อความinfo 1-12-16.jpg)ชุดข้อความinfo 1-12-16.jpg[ ]2502 Kb
Download this file (ชุดข้อความinfo 1-12-17.jpg)ชุดข้อความinfo 1-12-17.jpg[ ]1930 Kb
Download this file (ชุดข้อความinfo 1-12-18.jpg)ชุดข้อความinfo 1-12-18.jpg[ ]2800 Kb
Download this file (ชุดข้อความinfo 1-12-19.jpg)ชุดข้อความinfo 1-12-19.jpg[ ]2190 Kb
Download this file (ชุดข้อความinfo 1-12-20.jpg)ชุดข้อความinfo 1-12-20.jpg[ ]1996 Kb
Download this file (ชุดข้อความinfo 1-12-21.jpg)ชุดข้อความinfo 1-12-21.jpg[ ]1814 Kb
Download this file (ชุดข้อความinfo 1-12-22.jpg)ชุดข้อความinfo 1-12-22.jpg[ ]2213 Kb
Download this file (ชุดข้อความinfo 1-12-23.jpg)ชุดข้อความinfo 1-12-23.jpg[ ]2187 Kb
Download this file (ชุดข้อความinfo 1-12-24.jpg)ชุดข้อความinfo 1-12-24.jpg[ ]2673 Kb
Download this file (ชุดข้อความสั้นวันต่อต้าน-01.jpg)ชุดข้อความสั้นวันต่อต้าน-01.jpg[ ]1082 Kb
Download this file (ชุดข้อความสั้นวันต่อต้าน-02.jpg)ชุดข้อความสั้นวันต่อต้าน-02.jpg[ ]1510 Kb
Download this file (ชุดข้อความสั้นวันต่อต้าน-03.jpg)ชุดข้อความสั้นวันต่อต้าน-03.jpg[ ]383 Kb
Download this file (ชุดข้อความสั้นวันต่อต้าน-04_0.jpg)ชุดข้อความสั้นวันต่อต้าน-04_0.jpg[ ]413 Kb
Download this file (ชุดข้อความสั้นวันต่อต้าน-05.jpg)ชุดข้อความสั้นวันต่อต้าน-05.jpg[ ]1143 Kb
Download this file (ชุดข้อความสั้นวันต่อต้าน-06.jpg)ชุดข้อความสั้นวันต่อต้าน-06.jpg[ ]1146 Kb
Download this file (ชุดข้อความสั้นวันต่อต้าน-07.jpg)ชุดข้อความสั้นวันต่อต้าน-07.jpg[ ]243 Kb

แบบสำรวจสำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) )

รายละเอียดการดำเนินการในขั้นต้อนการทำแบบสำรวจสำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี

             องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรีขอความร่วมมือ บุคคล นิติบุคคล บริษัทเอกชน หรือ หน่วยงานรัฐ ที่เคยมารับบริการหรือมาติดต่อกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2563 ร่วมตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ภายในช่วงเดือนมิถุนายน-กรกฎาคม พ.ศ. 2563

            ผู้ตอบแบบสอบถาม จะต้องยืนยันตนเองด้วยการกรอกหมายเลขบัตรประชาชนเพื่อป้องกันการตอบซ้ำของผู้ใช้งานและเพื่อให้ผลการประเมินมีความคลาดเคลื่อนน้อยที่สุดเท่านั้น ไม่มีการเชื่อมโยงกับข้อมูลส่วนตัวของผู้ตอบแบบสำรวจใดๆทั้งสิน 

ตอบแบบสอบถามผ่านทางช่องทางลิงค์ด้านล่าง

https://itas.nacc.go.th/go/eit/nck34w

หรือตอบแบบสอบถามผ่านทาง smart phone ได้ทางการสแกน QRcode ด้านล่าง

alt

กฎหมาย มติคณะรัฐมนตรี ประกาศ คำสั่ง และหนังสือของส่วนราชการต่างๆที่เกี่ยวข้องกับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)

https://online.anyflip.com/eqteg/dehb/mobile/index.html

ออกติดตามผลการปฏิบัติตามมาตรการผ่อนคลาย ตรวจเยี่ยมสนามเทนนิสและสนามกีฬา

วันพฤหัสบดี ที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2563 นายสัมฤทธิ์ กองเงิน หัวหน้าสำนักงานจังหวัดเพชรบุรี พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมกับนางจิราพรรณ กลิ่นเกลา รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี  ออกติดตามผลการปฏิบัติตามมาตรการผ่อนคลาย ตรวจเยี่ยมสนามเทนนิสองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี และสนามกีฬา สวนสาธารณะองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี เพื่อสร้างความมั่นใจ ทั้งผู้ดูแลสถานที่และผู้เข้าใช้บริการของสนามกีฬา จะได้ปลอดภัย ทุกจุดเข้มทุกมาตรการ ก่อนเข้าใช้บริการต้อง สวมหน้ากากอนามัย ลงชื่อหรือลงทะเบียนแพลตฟอร์มไทยชนะ วัดอุณหภูมิ มีเจลล้างมือ และเว้นระยะห่าง

altalt

altalt

ตู้ปันสุขเพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี  ร่วมกับ จังหวัดเพชรบุรี ท้องถิ่นจังหวัดเพชรบุรี  และเทศบาลเมืองเพชรบุรี ดำเนินการจัดตั้งตู้ปันสุขเพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)ณ บริเวณหน้าประตูทางเข้าศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี เพื่อร่วมแบ่งปัน อาหาร และสิ่งของให้กับประชาชนที่เดือดร้อนในช่วงสถานการณ์ COVID-19 โดยมี สโลแกน "ตู้ปันสุข" จุดแบ่งปันน้ำใจ หยิบได้ เติมได้ "หยิบแต่พอดี ถ้าท่านมีช่วยแบ่งปัน"

 

alt

alt

alt

 

บทความ อื่นๆ ...

Thai Arabic Chinese (Traditional) English Filipino French German Japanese Korean Vietnamese

QR Code
อบจ.เพชรบุรี
 

คุณพอใจ อบจ.เพชรบุรี ด้านใดมากที่สุด

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

ลิขสิทธิ์ © 2560 องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี โทร 0-3242-5987