แผนที่ดาวเทียม ที่ตั้ง อบจ.เพชรบุรี ตั้งอยู่ที่ ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี

      


     


     

โครงการกิจกรรมส่งเสริมชุมชนเผ้าระวังการทุจริต

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี ร่วมส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการเฝ้าระวัง ติดตาม ตรวจสอบการทุจริต จึงได้จัดทำกิจกรรมส่งเสริมชุมชนเฝ้าระวังการทุจริต เพื่อส่งเสริมองค์ความรู้การต่อต้านการทุจริตให้กับภาคประชาชนรวมถึงส่งเสริมสิทธิในการรับรู้และเข้าถึงข้อมูลข่าวสารเพื่อให้มีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

alt

การใช้ทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี

เรื่อง การใช้ทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี ได้จัดทำประกาศการใช้ทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรีไปใช้ในการปฏิบัติงานให้บุคลากรในองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรีและบุคคลภายนอกทราบ (รายละเอียดปรากฎตามเอกสารแนบ)

งานตลาดนัดภูมิปัญญาสภาวัฒนธรรมอำเภอเมืองเพชรบุรี "ยลศิลป์ ถิ่นอาหาร ย่านต้นม่วง"

งานตลาดนัดภูมิปัญญาสภาวัฒนธรรมอำเภอเมืองเพชรบุรี "ยลศิลป์ ถิ่นอาหาร ย่านต้นม่วง"

10 - 11 มีนาคม 2566

ณ บริเวณหน้าองค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะม่วง อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี

นายชัยยะ อังกินันทน์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานเปิดงานตลาดนัดภูมิปัญญาสภาวัฒนธรรมอำเภอเมืองเพชรบุรี “ยลศิลป์ ถิ่นอาหาร ย่านต้นม่วง”พร้อมสนับสนุน       งบประมาณให้แก่ สภาวัฒนธรรมอำเภอเมืองเพชรบุรี จำนวน 200,000 บาท เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2566 ณ บริเวณหน้าองค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะม่วง อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี

alt

alt

alt

 

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

งานลานวัฒนธรรมวิถีถิ่นชะอำ ตอน "วัฒนธรรมดี วิถีพื้นบ้านนายาง"

งานลานวัฒนธรรมวิถีถิ่นชะอำ ตอน "วัฒนธรรมดี วิถีพื้นบ้านนายาง"

นายชัยยะ อังกินันทน์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานเปิดงานโครงการวิถีถิ่น วิถีไทยอำเภอชะอำพร้อมสนับสนุนงบประมาณให้แก่สภาวัฒนธรรมอำเภอชะอำ จำนวน 200,000 บาท เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2566 ณ วัดนายาง อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

นโยบายในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี พ.ศ. 2566

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี

เรื่อง นโยบายในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี พ.ศ. 2566

----------------------------------------------------------------------

ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้เก็บรวบรวมสำหรับใช้ในการปฏิบัติราชการ หรือให้บริการตามอำนาจหน้าที่ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 และกฏหมายที่เกี่ยวข้อง 

(รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ)

 

บทความ อื่นๆ ...

Thai Arabic Chinese (Traditional) English Filipino French German Japanese Korean Vietnamese

QR Code
อบจ.เพชรบุรี

EIT
 

คุณพอใจ อบจ.เพชรบุรี ด้านใดมากที่สุด

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

ลิขสิทธิ์ © 2560 องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี โทร 0-3242-5987