ประชุมคณะทำงาน เพื่อสนับสนุนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค๋การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 นายชัยยะ อังกินันทน์ นายองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี ได้เข้าร่วมประชุมคณะทำงาน เพื่อสนับสนุนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยร่วมกำหนดมาตรการ และมอบนโยบายเพื่อพัฒนาและยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ทั้งนี้ได้ให้นโบบาย No Gift Policy ไปสู่การปฏิบัติในองค์กรด้วย

alt alt

alt alt

alt alt

Thai Arabic Chinese (Traditional) English Filipino French German Japanese Korean Vietnamese

QR Code
อบจ.เพชรบุรี
 

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

ลิขสิทธิ์ © 2560 องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี โทร 0-3242-5987