แผนที่ดาวเทียม ที่ตั้ง อบจ.เพชรบุรี ตั้งอยู่ที่ ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี

      


     


     

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ประจำเดือน สิงหาคม 2564

การเปิดเผยสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ ไว้ในศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ( Electronic Government Procurement : e-GP) ประจำเดือน สิงหาคม 2564

รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

        ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี มีความประสงค์จะดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง คนงาน(แม่บ้าน) เพื่อปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือภารกิจ ในสังกัดกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม รายละเอียดตามลิงด์ด้านล่างนี้

ผลการพิจารณาข้อเสนอขอรับการสนับสนุนเพื่อฟื้นฟูผู้ประกอบการเนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2 กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑลภาคเหนือตอนบน 1

          ด้วยจังหวัดเพชรบุรีได้รับแจ้งจากกระทรวงมหาดไทยว่าธนาคารแห่งประเทศไทยและกระทรวงการคลังได้พิจารณาข้อเสนอการขอรับการสนับสนุนเพื่อฟื้นฟูผู้ประกอบการเนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19 ) ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2 กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล และกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 รายละเอียดตามลิงด์ด้านล่าง

พิธีเปิดศูนย์สร้างเสริมสุขภาพองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี ประจำอำเภอบ้านลาด

นายชัยยะ อังกินันทน์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานเปิดศูนย์สร้างเสริมสุขภาพ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี ประจำอำเภอบ้านลาด วันที่ 9 ธันวาคม 2564

alt alt

alt alt

alt alt

รับรางวัลโล่เกียรติยศ สำหรับหน่วยงานภาครัฐที่มีผลประเมินฯ ในระดับ AA

นางสาวสุกัญญา ทรัพย์ประเสริฐ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี ได้รับมอบจากท่าน ชัยยะ อังกินันทน์ นายกองค์การบริหารส่่วนจังหวัดเพชรบุรี เข้ารับรางวัลโลเกียรติยศ สำหรับหน่วยงานภาครัฐที่มีผลการประเมินฯ ในระดับ AA  เนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) จังหวัดเพชรบุรี เมื่อวันที่ พฤหัสบดี ที่ 9 ธันวาคม 2564 ณ ห้องประชุมพริบพรี ชั้น 2 อาคารศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี 

alt alt

alt alt

alt alt

 

บทความ อื่นๆ ...

Thai Arabic Chinese (Traditional) English Filipino French German Japanese Korean Vietnamese

QR Code
อบจ.เพชรบุรี
 

คุณพอใจ อบจ.เพชรบุรี ด้านใดมากที่สุด

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

ลิขสิทธิ์ © 2560 องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี โทร 0-3242-5987