แผนที่ดาวเทียม ที่ตั้ง อบจ.เพชรบุรี ตั้งอยู่ที่ ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี

      


     


     

งานตลาดนัดภูมิปัญญาสภาวัฒนธรรมอำเภอเมืองเพชรบุรี "ยลศิลป์ ถิ่นอาหาร ย่านต้นม่วง"

งานตลาดนัดภูมิปัญญาสภาวัฒนธรรมอำเภอเมืองเพชรบุรี "ยลศิลป์ ถิ่นอาหาร ย่านต้นม่วง"

10 - 11 มีนาคม 2566

ณ บริเวณหน้าองค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะม่วง อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี

นายชัยยะ อังกินันทน์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานเปิดงานตลาดนัดภูมิปัญญาสภาวัฒนธรรมอำเภอเมืองเพชรบุรี “ยลศิลป์ ถิ่นอาหาร ย่านต้นม่วง”พร้อมสนับสนุน       งบประมาณให้แก่ สภาวัฒนธรรมอำเภอเมืองเพชรบุรี จำนวน 200,000 บาท เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2566 ณ บริเวณหน้าองค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะม่วง อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี

alt

alt

alt

 

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

งานลานวัฒนธรรมวิถีถิ่นชะอำ ตอน "วัฒนธรรมดี วิถีพื้นบ้านนายาง"

งานลานวัฒนธรรมวิถีถิ่นชะอำ ตอน "วัฒนธรรมดี วิถีพื้นบ้านนายาง"

นายชัยยะ อังกินันทน์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานเปิดงานโครงการวิถีถิ่น วิถีไทยอำเภอชะอำพร้อมสนับสนุนงบประมาณให้แก่สภาวัฒนธรรมอำเภอชะอำ จำนวน 200,000 บาท เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2566 ณ วัดนายาง อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

นโยบายในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี พ.ศ. 2566

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี

เรื่อง นโยบายในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี พ.ศ. 2566

----------------------------------------------------------------------

ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้เก็บรวบรวมสำหรับใช้ในการปฏิบัติราชการ หรือให้บริการตามอำนาจหน้าที่ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 และกฏหมายที่เกี่ยวข้อง 

(รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ)

 

โคลงการลานวัฒนธรรมอำเภอบ้านแหลม "วิถีชาวเล เสน่ห์บางตะบูน"

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี มอบเงินสนับสนุน เป็นจำนวนเงิน 200,000 บาท แก่สภาวัฒนธรรมอำเภอบ้านแหลม เพื่อการดำเนินโครงการลานวัฒนธรรมอำเภอบ้านแหลม "วิถีชาวเล เสน่ห์บางตะบูน" ณ เทศบาลตำบลบางตะบูน อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี 

alt

alt

alt

alt

alt

alt

แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)

ช่องทางการตอบ แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)

บทความ อื่นๆ ...

Thai Arabic Chinese (Traditional) English Filipino French German Japanese Korean Vietnamese

QR Code
อบจ.เพชรบุรี
 

คุณพอใจ อบจ.เพชรบุรี ด้านใดมากที่สุด

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

ลิขสิทธิ์ © 2560 องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี โทร 0-3242-5987