แผนที่ดาวเทียม ที่ตั้ง อบจ.เพชรบุรี ตั้งอยู่ที่ ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี

      


     


     

รับรางวัล ITA ในวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) จังหวัดเพชรบุรี

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี เข้าร่วมกิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) จังหวัดเพชรบุรี และเข้ารับรางวัล ITA  โดยผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในระดับ AA  ในการนี้ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ได้มอบหมายให้ นางสาวนภาเพ็ญ จิตยุติ หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด เข้ารับรางวัล ในวันที่ 9 ธันวาคม 2565 ณ ห้องประชุมพริบพรี ชั้น 2 อาคารศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี (หลังใหม่)

alt

alt

alt

alt

 

 

กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2565

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2565 ณ บริเวณลานรัฐพิธี หน้าศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี 

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

 

พิธีถวายราชสัการะวางพานพุ่มดอกไม้สด เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรีเข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด ถวายแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศวร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร "พระบิดาแห่งฝนหลวง"ในวันจันทร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2565 เวลา 07.00 น. ณ ลานรัฐพิธี หน้าศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี

alt

alt

alt

alt

alt

alt

พิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ในวันที่ 23 ตุลาคม 2565

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ในวันที่ 23 ตุลาคม 2565 ณ พระรามราชนิเวศน์ (วังบ้านปืน) มณฑลทหารบกที่ 15 อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี

alt

alt

alt

alt

alt

alt

ร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2565

         องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี เข้าร่วมการจัดกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2565 ในวันพฤหัสบดีที่ 13 ตุลาคม 2565 ณ ลานรัฐพิธี หน้าศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

 

บทความ อื่นๆ ...

Thai Arabic Chinese (Traditional) English Filipino French German Japanese Korean Vietnamese

QR Code
อบจ.เพชรบุรี
 

คุณพอใจ อบจ.เพชรบุรี ด้านใดมากที่สุด

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

ลิขสิทธิ์ © 2560 องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี โทร 0-3242-5987