แผนที่ดาวเทียม ที่ตั้ง อบจ.เพชรบุรี ตั้งอยู่ที่ ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี

      


     


     

ขออนุญาตใช้สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี (ดอนคาน)

แบบคำขออนุญาตใช้สนามกีฬาสวนสาธารณะ อบจ.เพชรบุรี(ดอนคาน)

การตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2566

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี เข้ารับการตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) ประจำปี 2566 ภายในวันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2566

alt

alt

alt

alt

alt

alt

อบจ.เพชรบุรี สนับสนุนงบประมาณ ประจำปี 2566

นายชัยยะ อังกินันทน์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี ได้สนับสนุนงบประมาณให้กับ สาขาสมาคมสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยฯ ประจำจังหวัดเพชรบุรี เพื่อจัดทำโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุจังหวัดเพชรบุรี งบประมาณ 300,000.- บาท เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2566 ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี

 

นายชัยยะ อังกินันทน์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี ได้สนับสนุนงบประมาณให้กับ สาขาสมาคมสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยฯ ประจำจังหวัดเพชรบุรี เพื่อจัดทำโครงการส่งเสริมกิจกรรมดูแลผู้สูงอายุจังหวัดเพชรบุรี จำนวน 8 อำเภอ งบประมาณ 400,000.- บาท เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2566 ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี

 

นายชัยยะ อังกินันทน์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี ได้สนับสนุนงบประมาณให้กับ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบุรี เพื่อจัดทำโครงการ “องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรีร่วมใจ กาชาดห่วงใย ซ่อมบ้านให้ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้ประสบภัย ประจำปี 2566 “ งบประมาณ 500,000.- บาท เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2566 ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี

 

นายชัยยะ อังกินันทน์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี ได้สนับสนุนงบประมาณให้กับ กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 14 เพื่อจัดทำโครงการสอนเสริมเติมเต็มความรู้เพื่อนักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนในเขตพื้นทีจังหวัดเพชรบุรี และโครงการส่งเสริมการผลิตทางการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันฯ งบประมาณ 1,174,300.- บาท เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2566 ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี

 

กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเพชรบุรีแจ้งเตือนประชาชนเฝ้าระวังอุทกภัยจากฝนตกหนัก ในช่วงวันที่ 13-20 ตุลาคม 2564

กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเพชรบุรีแจ้งเตือนประชาชนเฝ้าระวังอุทกภัยจากฝนตกหนัก ในช่วงวันที่ 13-20 ตุลาคม 2564 ขอให้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด

alt

alt

alt

รายงานผลข้อร้องทุกข์/ร้องเรียนต่อองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

alt

บทความ อื่นๆ ...

Thai Arabic Chinese (Traditional) English Filipino French German Japanese Korean Vietnamese

QR Code
อบจ.เพชรบุรี

EIT
 

คุณพอใจ อบจ.เพชรบุรี ด้านใดมากที่สุด

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

ลิขสิทธิ์ © 2560 องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี โทร 0-3242-5987