แผนที่ดาวเทียม ที่ตั้ง อบจ.เพชรบุรี ตั้งอยู่ที่ ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี

      


     


     

ประชาสัมพันธ์การเข้ารับบริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่

              ตามที่คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ มีมติเห็นชอบให้ขยายเวลาการบริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 รวมทั้งเพิ่มกลุ่มเป้าหมายในการรับวัคซีนอีก 3 กลุ่ม ได้แก่

                    1) บุคลากรหรือผู้ปฏิบัติงานที่ให้บริการดูแลผู้ป่วยโรคโควิด-19 

                    2) กลุ่มที่อยู่สถานที่มีการรวมตัวของประชากรจำนวนมาก เสี่ยงต่อการระบาด

                    3) กลุ่มเสี่ยงอื่นๆ ขึ้นกับสถานการณ์ 

              เพื่อเร่งรัดการเข้าถึงบริการวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่แก่กลุ่มเป้าหมาย ขอให้เข้ารับบริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ได้ที่หน่วยบริการในระบบประกันสุขภาพแห่งชาติ (รพ.รัฐ / รพ.สต.ทุกแห่ง และคลินิกเอกชนที่เข้าร่วมฯ) สามารถสอบถามข้อมูล เพิ่มเติมได้ที่ สปสช.สาขาเขต 13 เขต หรือสายด่วน สปสช. โทร 1330

              รายละเอียดปรากฎตามลิงค์

                   1. ลิงค์ VDO คลิป ประชาสัมพันธ์                   

                   2. ลิงค์ข่าวประชาสัมพันธ์

                   3. ช่องทางการติดต่อ สปสช.สาขาเขต

                       

                   

             

เพชรบุรี สู่เมืองสร้างสรรค์ UNESCO

องค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ หรือ ยูเนสโก ได้ประกาศให้เพชรบุรีเป็นเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ด้านอาหาร ประจำปี 2564 (City of Gastronomy) หรือ UNESCO Creative Cities Network – UCCN ซึ่งเป็น 1 ใน 49 เมืองจากทั่วโลก ที่ได้รับประกาศเป็นเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ในปีนี้

สำหรับจ.เพชรบุรี เป็นเมืองที่ 5 ของไทย ที่ได้รับการประกาศเป็นเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ จากก่อนหน้านี้มี 4 เมือง ได้แก่ จ.ภูเก็ต (2558) จ.เชียงใหม่ (2560) จ.สุโขทัย และกรุงเทพมหานคร (2562)

โดย องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน หรือ อพท.ได้ดำเนินการตามภารกิจช่วยให้เกิดการพัฒนาและยกระดับขีดความสามารถทางการแข่งขันให้กับเมืองและแหล่งท่องเที่ยวให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล

ประโยชน์ที่ประเทศไทย โดยเฉพาะคนในพื้นที่จะได้รับนอกจากเมืองได้รับการพัฒนาตามเกณฑ์ที่ยูเนสโกกำหนด ครอบคลุมสังคมวัฒนธรรม เศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม ยังได้เรื่องของการประชาสัมพันธ์เป็นที่รู้จักแก่นักท่องเที่ยวกลุ่มคุณภาพ มีโอกาสได้รับเลือกเป็นสถานที่จัดงานหรือจัดประชุมของกลุ่มประเทศเครือข่ายสมาชิกเมืองสร้างสรรค์ ซึ่งวันนี้มีจำนวนถึง 295 เมือง จากกว่า 90 ประเทศทั่วโลก

เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ระหว่างเมืองสมาชิก นำไปสู่การพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืนในศตวรรษที่ 21 ด้วยเอกลักษณ์ที่โดดเด่นด้านอาหาร เกิดการสร้างงาน สร้างอาชีพและกระจายรายได้ให้กับคนในพื้นที่เพิ่มมากขึ้น

“จ. เพชรบุรี คือ พื้นที่เป้าหมายที่ อพท. อยู่ระหว่างศึกษาเพื่อเตรียมประกาศเป็นพื้นที่พิเศษต่อไป อย่างจ.สุโขทัย ซึ่งเป็นพื้นที่พิเศษที่ อพท. รับผิดชอบ ซึ่งได้รับเลือกเป็นเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ด้านหัตถกรรมและศิลปะพื้นบ้านเมื่อปี 2562 มีแผนงานที่ อพท. ได้จัดทำขึ้นได้ตั้งเป้าหมายการพัฒนาท่องเที่ยวในจังหวัดสุโขทัยระหว่างปี 2566 -2570 ว่าจะมีนักท่องเที่ยวจำนวนกว่า 8.3 ล้านคน สร้างรายได้เข้าสู่จังหวัดประมาณ 1.9 หมื่นล้านบาท” “น.อ.อธิคุณ คงมี” ผู้อำนวยการ อพท. กล่าว

ออกติดตามและประเมินผลโครงการขอรับเงินอุดหนุนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี ประจำปี 2564

alt    alt

alt    alt

alt   alt

 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อรถยนต์บรรทุกแบบกระบะเทท้าย ชนิด 6 ล้อ

...................................

Attachments:
Download this file (img_210920220547.pdf)img_210920220547.pdf[ ]198 Kb

เปิดให้บริการสนามเทนนิส สวนสาธารณะ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี

เปิดให้บริการ

สนามเทนนิส องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี 

ตั้งแต่ วันที่ 1 กันยายน เป็นต้นไป หรือจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น

โดยจะเปิดให้บริการจนถึง เวลา 20.00 นาฬิกา

alt

บทความ อื่นๆ ...

Thai Arabic Chinese (Traditional) English Filipino French German Japanese Korean Vietnamese

QR Code
อบจ.เพชรบุรี
 

คุณพอใจ อบจ.เพชรบุรี ด้านใดมากที่สุด

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

ลิขสิทธิ์ © 2560 องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี โทร 0-3242-5987