แผนที่ดาวเทียม ที่ตั้ง อบจ.เพชรบุรี ตั้งอยู่ที่ ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี

      


     


     

กิจกรรมถวายความจงรักภักดีและให้กำลังใจแด่ กรมสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

นายชัยยะ อังกินันทน์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี พร้อมทั้งข้าราชการ พนักงานจ้าง ลูกจ้างองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี
และชาวเพชรบุรีพร้อมใจสวมเสื้อสีม่วง ร่วมกิจกรรมถวายความจงรักภักดีและให้กำลังใจแด่ กรมสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
ณ ลานรัฐพิธี หน้าศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี เมื่อเวลา 08.00 น.
วันจันทร์ ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2567
 
alt
 
alt
 
alt
 
alt
 
alt
 
alt
 
alt
 
alt
 
alt
 
alt
 
alt
 
alt
 
 

การรับฟังความคิดเห็นต่อร่างกฎกระทรวงกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมและยกเว้นค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย

การรับฟังความคิดเห็นต่อร่างกฎกระทรวงกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมและยกเว้นค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. .... โดยกำหนดเปิดรับฟังความคิดเห็นตั้งแต่วันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 จนถึงวันที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2567 รายละเอียดสามารถดูได้ทาง คิวอาร์โค้ด 

alt

วันดินโลก (Word Soil day 2023) “ดินดี น้ำดี ชีวีมีสุข อย่างยั่งยืน”

alt

#WorldSoilDay #วันดินโลก #UN#FAO #GlobalSoilPartnership #MOI #กระทรวงมหาดไทย #บำบัดทุกข์บำรุงสุข#SoilandWaterasourceoflife#SustainableSoilandWaterforbetterlife #ดินดีน้ำดีชีวีมีสุขอย่างยังยืน #SDGsforAll #ChangeforGood

ประวัติวันดินโลก

            วันดินโลก (World Soil Day) ถูกกำหนดขึ้นตามมติขององค์การสหประชาชาติ ในระหว่างการประชุมคณะกรรมการด้านเศรษฐกิจและการเงินของที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติ สมัยสามัญที่ 68 ณ สำนักงานใหญ่สหประชาชาติ นครนิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา เมื่อปี พ.ศ. 2556 ให้วันที่ 5 ธันวาคม ของทุกปี เป็นวันดินโลก (World Soil Day) และกำหนดให้ปี พ.ศ. 2558 เป็นปีดินสากล (International Year of Soils) โดยมีจุดประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมและสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับความสำคัญของทรัพยากรดิน ต่อการพัฒนาด้านการเกษตร โภชนาการ และความมั่นคงทางอาหาร ทั้งในระดับประเทศและระหว่างประเทศ

          ทั้งนี้สาเหตุที่กำหนดให้วันดินโลก ตรงกับวันที่ 5 ธันวาคมนั้น สืบเนื่องจากการประชุมสภาโลกแห่งปฐพีวิทยา (World Congress of Soil Science) ครั้งที่ 17 เมื่อปี พ.ศ. 2545 ทางสหภาพวิทยาศาสตร์ทางดินนานาชาติ (International Union of Soil Sciences) ได้ตระหนักถึงพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในการพัฒนาทรัพยากรดิน โดยเฉพาะการพัฒนาด้านการเกษตร จึงได้เลือกวันที่ 5 ธันวาคม ของทุกปี ซึ่งตรงกับวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ เป็นวันดินโลก เพื่อเทิดพระเกียรติพระวิริยอุตสาหะของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในด้านการปกป้องและพัฒนาทรัพยากรดิน ซึ่งถ้าให้กล่าวถึงพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ด้านการพัฒนาทรัพยากรดิน 

รายงานงบแสดงฐานะการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี

 เรื่องรายงานงบแสดงฐานะการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

alt

(รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ)

การจำหน่ายทรัพย์สินที่ชำรุดและเสื่อมสภาพขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี

เรื่องการจำหน่ายทรัพย์สินที่ชำรุดและเสื่อมสภาพขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี

alt

บทความ อื่นๆ ...

Thai Arabic Chinese (Traditional) English Filipino French German Japanese Korean Vietnamese

QR Code
อบจ.เพชรบุรี

EIT
 

คุณพอใจ อบจ.เพชรบุรี ด้านใดมากที่สุด

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

ลิขสิทธิ์ © 2560 องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี โทร 0-3242-5987