แผนที่ดาวเทียม ที่ตั้ง อบจ.เพชรบุรี ตั้งอยู่ที่ ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี

      


     


     

โครงการทัศนศึกษาอย่างมีคุณค่า วัยชราเพชรบุรีมีความสุขประจำปี 2567

นายชัยยะ อังกินันทน์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานเปิดงานโครงการทัศนศึกษาอย่างมีคุณค่า วัยชราเพชรบุรีมีความสุขประจำปี 2567 พร้อมสนับสนุนงบประมาณให้แก่สาขาสมาคมสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยฯ ประจำจังหวัดเพชรบุรี จำนวน 700,000 บาท ณ ห้องประชุมพริบพรี ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี 

alt

alt

alt

alt

alt

alt

การประชุมมอบนโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

นายชัยยะ อังกินันทน์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี พร้อมทั้งข้าราชการ พนักงานจ้าง ลูกจ้างองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี เข้าร่วมประชุมเพื่อมอบ

"นโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567"

ในวันที่ 8 มีนาคม 2567 ณ ห้องประชุมพริบพรี ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี ชั้น 2

              โดยมีใจความในเนื้อหา ดังนี้ ตามที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรีได้มีการประกาศเรื่อง "นโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567" แล้วนั้น  ดังนั้น

               ดังนั้น จึงขอให้หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการและพนักงาน ทุกท่าน ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี ได้ยึดปฏิบัติตามประกาศดังกล่าว โดยเคร่งครัด ไม่รับของขวัญ และของกำนัลทุกชนิด ทั้งในขณะก่อนและหลังการปฏิบัติหน้าที่ อันจะส่งผลให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบทั้งในปัจจุบันและอนาคต พร้อมทั้งยืนหยัดต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ เพื่อเป็นการสร้างค่านิยมในเรื่องของความ ซื่อสัตย์ มุ่งสร้างวัฒนธรรมองค์กรคุณธรรมและโปร่งใส (Organization of Integrity) ให้เข้มแข็งและยั่งยืน

   

alt

alt

alt

alt

โครงการอบรมและสัมมนาเพื่อพัฒนาศักยภาพในการบริหารจัดการและเพื่มประสิทธิดภาพในการปฏิบัติราชการ

โครงการอบรมและสัมมนาเพื่อพัฒนาศักยภาพในการบริหารจัดการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ เป็นกิจกรรมฝึกอบรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และวินัยในการปฏิบัติราชการของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด

ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ในวันศุกร์ ที่ 8 มีนาคม 2567 เวลา 08.30-12.30 น.

ณ ห้องประชุมพริบพรี ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี ชั้น 2

(รายละเอียดของโครงการปรากฏตามเอกสารแนบ)

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

พิธีบวงสรวง และพิธีเจริญพระพุทธมนต์งาน "พระนครคีรี-เมืองเพชร" ครั้งที่ 37 ประจำปี 2567

นายชัยยะ อังกินันทน์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี ได้มอบหมายให้ นางจิราพรรณ กลิ่นเกลา รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี เข้าร่วมพิธีบวงสรวง และพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ณ บริเวณศาลหลักเมือง และบริเวณอุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระนครคีรี โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธาน เมื่อวันอังคารที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2567 เวลา 07.30 น.

alt

alt

alt

alt

alt

alt

เปิดงานตลาดนัดภูมิปัญญาสภาวัฒนธรรมอำเภอเมืองเพชรบุรี "เชิดชู ครูศิลป์ ถิ่นอาหาร สำราญวัง"

นายชัยยะ อังกินันทน์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานเปิดงานตลาดนัดภูมิปัญญาสภาวัฒนธรรมอำเภอเมืองเพชรบุรี "เชิดชู ครูศิลป์ ถิ่นอาหาร สำราญวัง"พร้อมสนับสนุนงบประมาณให้แก่สภาวัฒนธรรมอำเภอเมือง เป็นเงิน 200,000 บาท ในวันที่ 8 มีนาคม 2567 ณ ถนนดำรงรักษ์ ข้างสโมสรทหาร มทบ.15 ต.คลองกระแชง อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
 

 

บทความ อื่นๆ ...

Thai Arabic Chinese (Traditional) English Filipino French German Japanese Korean Vietnamese

QR Code
อบจ.เพชรบุรี

EIT
 

คุณพอใจ อบจ.เพชรบุรี ด้านใดมากที่สุด

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

ลิขสิทธิ์ © 2560 องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี โทร 0-3242-5987