แผนที่ดาวเทียม ที่ตั้ง อบจ.เพชรบุรี ตั้งอยู่ที่ ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี

      


     


     

ข้อมูลสำคัญในสัญญา มีนาคม 2564

การเปิดเผยสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ ไว้ในศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ( Electronic Government Procurement : e-GP) ประจำเดือน มีนาคม 2564

ตุลาคม 63 - กุมภาพันธ์ 64

การเปิดเผยสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ ไว้ในศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ( Electronic Government Procurement : e-GP) ประจำเดือน ตุลาคม 2563 - กุมภาพันธ์ 2564

ประกาศผลคะแนนการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี แทนตำแหน่งที่ว่าง (อย่างไม่เป็นทางการ)

ประกาศผลคะแนนการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี แทนตำแหน่งที่ว่าง (อย่างไม่เป็นทางการ)

วันเลือกตั้ง วันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564 

alt

 

ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี (แทนตำแหน่งที่ว่าง)

ขอเชิญชวนพี่น้องชาวชะอำ(เขต3 ) ออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี(แทนตำแหน่งที่ว่าง) ณ หน่วยเลือกตั้งที่ท่านมีชื่ออยู่ ในวันอาทิตย์ ที่ 25 เมษายน    พ.ศ. 2564 ตั้งแต่เวลา 08.00 - 17.00 น.

alt

 

บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี (แทนตำแหน่งที่ว่าง)

ประกาศผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี

อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี

เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี

(แทนตำแหน่งที่ว่าง) ที่ได้่รับสมัครรับเลือกตั้งและไม่ได้รับสมัครรับเลือกตั้ง

เขตเลือกตั้งที่ 3 อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

 

alt

alt

alt

บทความ อื่นๆ ...

Thai Arabic Chinese (Traditional) English Filipino French German Japanese Korean Vietnamese

QR Code
อบจ.เพชรบุรี
 

คุณพอใจ อบจ.เพชรบุรี ด้านใดมากที่สุด

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

ลิขสิทธิ์ © 2560 องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี โทร 0-3242-5987