แผนที่ดาวเทียม ที่ตั้ง อบจ.เพชรบุรี ตั้งอยู่ที่ ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี

      


     


     

แบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก

การประเมินคุณธรรมและความโปร่่งใสในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

2. แบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก

        สำหรับ บุคคล นิติบุคคล บริษัทเอกชน หรือหน่วยงานรัฐที่เคยมารับบริการ หรือมาติดต่อกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี ดำเนินการประเมินตนเอง โดยจะต้องเข้าระบบ ITAS จาก URL หรือ QR Code เมื่อเข้าระบบแล้ว ไม่มีการเชื่อมโยงกับข้อมูลส่วนตัวของผู้ตอบแบบสำรวจใดๆทั้งสิ้น (โดยจะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 30 เมษายน 2564 มิเช่นนั้นจะไม่สามารถตอบแบบสอบถามได้)

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)

1. URL

https://itas.nacc.go.th/go/eit/nck34w

2. QR Code

alt

แบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน

การประเมินคุณธรรมและความโปร่่งใสในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

1. แบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน

    สำหรับ ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างในสังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี ดำเนินการประเมินตนเอง โดยบุคลากรในหน่วยงานจะต้องเข้าระบบ ITAS จาก URL หรือ QR Code เมื่อเข้าระบบแล้ว จะต้องยืนยันตนเองด้วยการกรอกหมายเลขบัตรประชาชนของตนเองก่อนทำแบบทำแบบสำรวจ ไม่มีการเชื่อมโยงกับข้อมูลส่วนตัวของผู้ตอบแบบสำรวจใดๆทั้งสิ้น (โดยจะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 30 เมษายน 2564 มิเช่นนั้นจะไม่สามารถตอบแบบสอบถามได้)

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)

1. URL

https://itas.nacc.go.th/go/iit/nck34w

 

2. QR Code

alt

 

งานวันผู้สูงอายุแห่งชาติ จังหวัดเพชรบุรี ประจำปี 2564

โครงการจัดงานวันผู้สูงอายุจังหวัดเพชรบุรี ประจำปี 2564 นายชัยยะ อังกินันทน์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานเปิดงานพร้อมสนับสนุนงบประมาณให้แก่สาขาสมาคมสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยฯ ประจำจังหวัดเพชรบุรี งบประมาณ 770,800.- บาท เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2564 ณ โรงแรมรอยัลไดมอน จังหวัดเพชรบุรี

alt     alt

alt     alt

alt     alt     

รายงานยอดงบประมาณคงเหลือ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

รายงานยอดงบประมาณคงเหลือ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 องค์การบริหารส่่วนจังหวัดเพชรบุรี อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี

Attachments:
Download this file (O19.pdf)O19.pdf[ ]22671 Kb

รับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาอง์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี(แทนตำแหน่งที่ว่าง)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี เปิดรับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี เขตเลือกตั้งที่ 3 อำเภอชะอำ (แทนตำแหน่งที่ ว่าง) ตั้งแต่วันที่ 22 - 26 มีนาคม 2564 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ห้องประชุมพริบพรี องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี

alt   alt

alt  alt

alt  alt

alt  alt

 

 

บทความ อื่นๆ ...

Thai Arabic Chinese (Traditional) English Filipino French German Japanese Korean Vietnamese

QR Code
อบจ.เพชรบุรี
 

คุณพอใจ อบจ.เพชรบุรี ด้านใดมากที่สุด

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

ลิขสิทธิ์ © 2560 องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี โทร 0-3242-5987