สนับสนุนงบประมาณ ประจำปี 2563

นายชัยยะ อังกินันทน์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี ได้สนับสนุนงบประมาณให้กับ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2 จำนวน 122 โรงเรียน  งบประมาณ 8,680,000 บาท และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 จำนวน 88 โรงเรียน   งบประมาณ 6,160,000 บาท ตามโครงการขอรับเงินอุดหนุนจ้างครูทำการสอน (ครูขาดแคลน) เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุมพริบพรี องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี

alt

alt

 

การกำหนดเส้นทาง เข้า-ออก สนามกีฬาดอนคานเพื่อเข้าสู่โรงเรียนวัดดดอนไก่เตี้ย

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรีขอความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนที่ต้องใช้เส้นทางการเดินรถเพื่อไปส่งบุญหลานที่โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย และหน่วยงานราชการต่างๆที่อยู่ในพื้นที่บริเวณสนามกีฬาดอนคาน ในการเดินทางในพื้นที่สนามกีฬาดอนคานดังต่อไปนี้

รายละเอียดกำหนดเส้นทางการเดินรถเข้า-ออก สนามกีฬาดอนคานสู่โรงเรียนวัดดดอนไก่เตี้ย และจุดรับ-ส่ง นักเรียน ประตูทางเข้าของโรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย

1. จุดเข้า - ออก สนามกีฬาดอนคาน ดังนี้

     - ทางเข้า เข้าทางประตู 1 ของสนามกีฬาดอนคาน

     - ทางออก ออกประตู 2 ของสนามกีฬาดอนคาน

กำหนดเส้นทางจราจรเดินรถทางเดียวเท่านั้น ห้ามย้อนศร  โดยจะมีป้ายบอกทางตลอดเส้นทาง

2. จุดรับ - ส่งนักเรียน โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย

     ใช้ประตูที่กำหนด 2 ประตูหลัก ดังนี้

     - ประตูที่ 1 เปิดเวลา 06.15 น. เป็นต้นไป

     - ประตูที่ 3 ช่วงเช้า 06.15 -08.00 น.

                      ช่วงเย็น 16.00 น. - 18.00 น.

ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้

alt

alt

Attachments:
Download this file (1.jpg)1.jpg[ ]161 Kb
Download this file (2.jpg)2.jpg[ ]622 Kb

คำประกาศเจตนารมณ์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลกของผู้ว่าราชการจังหวัด

                                                  alt

เมื่อเวลา 13.00 น.วันนี้ (วันที่ 24 มิถุนายน 2563) นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีได้กล่าวว่า เพชรบุรีสานนโยบายศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดแห่งชาติ เร่งสร้างการรับรู้ให้ประชาชนตระหนักถึงปัญหายาเสพติดว่าเป็นภัยคุกคามต่อความมั่นคงของประเทศ จำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกฝ่าย ซึ่งที่ผ่านมาการปราบปรามยาเสพติดของเพชรบุรีได้ผลเป็นที่น่าพอใจ แม้จะเป็นความยากที่เพชรบุรีเป็นเมืองเส้นทางหลักไปสู่ภาคใต้ ที่ผู้ค้ายาเสพติดมักซุกซ่อนมากับรถขนส่งสินค้า ซึ่งง่ายต่อการตบตาเจ้าหน้าที่ แต่การตรวจสอบทำได้ยาก เนื่องจากปริมาณรถที่สัญจรผ่านเพชรบุรีในแต่ละวันมีปริมาณมาก

นอกจากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีได้กำชับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเดินหน้าเร่งป้องกันทุกแนวทาง ผนึกแนวร่วมแสดงเจตนารมณ์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ( 26 มิถุนายน 2563 นี้) พร้อมเชิญชวนชาวจังหวัดเพชรบุรี ผนึกกำลังต่อต้านยาเสพติด หันมาช่วยกันดูแลบุตรหลานต้องไม่ตกเป็นเหยื่อรายใหม่ เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน สานนโยบายความห่วงใยของรัฐบาลที่เน้นย้ำให้ทุกพื้นที่ปลอดภัย ไม่มีคนหน้าใหม่ เพราะคนรุ่นใหม่ ไม่ใช้ยาเสพติด

จามรี อนุรัตน์ ประชาสัมพันธ์จังหวัดเพชรบุรี รายงาน
ภาพ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเพชรบุรี

ร่วมรณรงค์ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี ร่วมรณรงค์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ในวันที่ 26 มิถุนายน ของทุกปี โดยในปี 2563 นี้ ได้ดำเนินการภายใต้กรอบแนวคิดและคำขวัญ

"พื้นที่ปลอดภัย ไม่มีคนหน้าใหม่ เพราะคนรุ่นใหม่ ไม่ใช้ยาเสพติด" (Save Zone, No New Face)

alt

                  alt

 

Attachments:
Download this file (F0906-SAVE ZONE 2020-CMYK-01.jpg)F0906-SAVE ZONE 2020-CMYK-01.jpg[ ]743 Kb
Download this file (Final-OK Billboard 2x4 M-SAVE ZONE 2020-01 New.jpg)Final-OK Billboard 2x4 M-SAVE ZONE 2020-01 New.jpg[ ]6200 Kb
Download this file (ชุดข้อความinfo 1-1-12-07.jpg)ชุดข้อความinfo 1-1-12-07.jpg[ ]1710 Kb
Download this file (ชุดข้อความinfo 1-12-01.jpg)ชุดข้อความinfo 1-12-01.jpg[ ]1064 Kb
Download this file (ชุดข้อความinfo 1-12-02.jpg)ชุดข้อความinfo 1-12-02.jpg[ ]1022 Kb
Download this file (ชุดข้อความinfo 1-12-03.jpg)ชุดข้อความinfo 1-12-03.jpg[ ]1099 Kb
Download this file (ชุดข้อความinfo 1-12-04.jpg)ชุดข้อความinfo 1-12-04.jpg[ ]1059 Kb
Download this file (ชุดข้อความinfo 1-12-05.jpg)ชุดข้อความinfo 1-12-05.jpg[ ]1285 Kb
Download this file (ชุดข้อความinfo 1-12-06.jpg)ชุดข้อความinfo 1-12-06.jpg[ ]927 Kb
Download this file (ชุดข้อความinfo 1-12-08.jpg)ชุดข้อความinfo 1-12-08.jpg[ ]2744 Kb
Download this file (ชุดข้อความinfo 1-12-09.jpg)ชุดข้อความinfo 1-12-09.jpg[ ]1890 Kb
Download this file (ชุดข้อความinfo 1-12-10.jpg)ชุดข้อความinfo 1-12-10.jpg[ ]2176 Kb
Download this file (ชุดข้อความinfo 1-12-11.jpg)ชุดข้อความinfo 1-12-11.jpg[ ]2380 Kb
Download this file (ชุดข้อความinfo 1-12-12.jpg)ชุดข้อความinfo 1-12-12.jpg[ ]1990 Kb
Download this file (ชุดข้อความinfo 1-12-13.jpg)ชุดข้อความinfo 1-12-13.jpg[ ]2988 Kb
Download this file (ชุดข้อความinfo 1-12-14.jpg)ชุดข้อความinfo 1-12-14.jpg[ ]2457 Kb
Download this file (ชุดข้อความinfo 1-12-15.jpg)ชุดข้อความinfo 1-12-15.jpg[ ]2954 Kb
Download this file (ชุดข้อความinfo 1-12-16.jpg)ชุดข้อความinfo 1-12-16.jpg[ ]2502 Kb
Download this file (ชุดข้อความinfo 1-12-17.jpg)ชุดข้อความinfo 1-12-17.jpg[ ]1930 Kb
Download this file (ชุดข้อความinfo 1-12-18.jpg)ชุดข้อความinfo 1-12-18.jpg[ ]2800 Kb
Download this file (ชุดข้อความinfo 1-12-19.jpg)ชุดข้อความinfo 1-12-19.jpg[ ]2190 Kb
Download this file (ชุดข้อความinfo 1-12-20.jpg)ชุดข้อความinfo 1-12-20.jpg[ ]1996 Kb
Download this file (ชุดข้อความinfo 1-12-21.jpg)ชุดข้อความinfo 1-12-21.jpg[ ]1814 Kb
Download this file (ชุดข้อความinfo 1-12-22.jpg)ชุดข้อความinfo 1-12-22.jpg[ ]2213 Kb
Download this file (ชุดข้อความinfo 1-12-23.jpg)ชุดข้อความinfo 1-12-23.jpg[ ]2187 Kb
Download this file (ชุดข้อความinfo 1-12-24.jpg)ชุดข้อความinfo 1-12-24.jpg[ ]2673 Kb
Download this file (ชุดข้อความสั้นวันต่อต้าน-01.jpg)ชุดข้อความสั้นวันต่อต้าน-01.jpg[ ]1082 Kb
Download this file (ชุดข้อความสั้นวันต่อต้าน-02.jpg)ชุดข้อความสั้นวันต่อต้าน-02.jpg[ ]1510 Kb
Download this file (ชุดข้อความสั้นวันต่อต้าน-03.jpg)ชุดข้อความสั้นวันต่อต้าน-03.jpg[ ]383 Kb
Download this file (ชุดข้อความสั้นวันต่อต้าน-04_0.jpg)ชุดข้อความสั้นวันต่อต้าน-04_0.jpg[ ]413 Kb
Download this file (ชุดข้อความสั้นวันต่อต้าน-05.jpg)ชุดข้อความสั้นวันต่อต้าน-05.jpg[ ]1143 Kb
Download this file (ชุดข้อความสั้นวันต่อต้าน-06.jpg)ชุดข้อความสั้นวันต่อต้าน-06.jpg[ ]1146 Kb
Download this file (ชุดข้อความสั้นวันต่อต้าน-07.jpg)ชุดข้อความสั้นวันต่อต้าน-07.jpg[ ]243 Kb

แบบสำรวจสำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) )

รายละเอียดการดำเนินการในขั้นต้อนการทำแบบสำรวจสำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี

             องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรีขอความร่วมมือ บุคคล นิติบุคคล บริษัทเอกชน หรือ หน่วยงานรัฐ ที่เคยมารับบริการหรือมาติดต่อกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2563 ร่วมตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ภายในช่วงเดือนมิถุนายน-กรกฎาคม พ.ศ. 2563

            ผู้ตอบแบบสอบถาม จะต้องยืนยันตนเองด้วยการกรอกหมายเลขบัตรประชาชนเพื่อป้องกันการตอบซ้ำของผู้ใช้งานและเพื่อให้ผลการประเมินมีความคลาดเคลื่อนน้อยที่สุดเท่านั้น ไม่มีการเชื่อมโยงกับข้อมูลส่วนตัวของผู้ตอบแบบสำรวจใดๆทั้งสิน 

ตอบแบบสอบถามผ่านทางช่องทางลิงค์ด้านล่าง

https://itas.nacc.go.th/go/eit/nck34w

หรือตอบแบบสอบถามผ่านทาง smart phone ได้ทางการสแกน QRcode ด้านล่าง

alt

บทความ อื่นๆ ...

Thai Arabic Chinese (Traditional) English Filipino French German Japanese Korean Vietnamese

QR Code
อบจ.เพชรบุรี
 

คุณพอใจ อบจ.เพชรบุรี ด้านใดมากที่สุด

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้125
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้312
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้687
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว2351
mod_vvisit_counterเดือนนี้5580
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว11290
mod_vvisit_counterทั้งหมด109908

We have: 10 guests online
ไอพีคุณ: 3.221.159.255
วันนี้: ม.ค. 19, 2021

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

ลิขสิทธิ์ © 2560 องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี โทร 0-3242-5987