แผนที่ดาวเทียม ที่ตั้ง อบจ.เพชรบุรี ตั้งอยู่ที่ ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี

      


     


     

ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี

                ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่่วนจังหวัดเพชรบุรี

เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี (แทนตำแหน่งที่ว่าง)

รายงานการตรวจสอบรายงานการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2563

รายงานการตรวจสอบรายงานการเงินหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี ประจำปีงบประมาณ 2563 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563

การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี สมัยวิสามัญที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2564

         การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1  ครั้งที่ 1 ท่านชัยยะ อังกินันทน์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี แถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหาารส่วนจังหวัดเพชรบุรี ตามมาตรา 35/4 แห่งพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 ก่อนที่ท่านจะได้เข้ารับหน้าที่                         

                                            alt

                                            alt

มาตราการการเดินทางข้ามเขตพื้นที่จังหวัด

ด้วยจังหวัดเพชรบุรี ได้แจ้งประกาศจังหวัดเพชรบุรี ลงวันที่ 13 มกราคม 2564 เรื่อง มาตรการการเดินทางข้ามเขตพื้นที่จังหวัด (ฉบับที่ 1) โดยขอให้ทุกหน่วยงานประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ทุกช่องทาง เพื่อขอความร่วมมือประชาชนงดหรือชะลอการเดินทางข้ามจังหวัด เว้นแต่ กรณีมีเหตุจำเป็นโดยให้ถือปฏิบัติตามแนวทางตามประกาศจังหวัดเพชรบุรี รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาด้านล่างนี้

ห้ามแรงงานต่างด้าวเข้าและออกจังหวัดเพชรบุรี

ด้วยจังหวัดเพชรบุรี ได้แจ้งคำสั่งจังหวัดเพชรบุรี ที่ 63/2564 ลงวันที่ 13 มกราคม 2564 เรื่อง ห้ามแรงงานต่างด้าวเข้าและออกจังหวัดเพชรบุรี โดยขอให้หน่วยงานถือปฏิบัติและประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ให้ประชาชนได้รับทราบทุกช่องทาง เพื่อเป็นการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดจากกลุ่มแรงงานต่างด้าว รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาด้านล่างนี้

บทความ อื่นๆ ...

Thai Arabic Chinese (Traditional) English Filipino French German Japanese Korean Vietnamese

QR Code
อบจ.เพชรบุรี
 

คุณพอใจ อบจ.เพชรบุรี ด้านใดมากที่สุด

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

ลิขสิทธิ์ © 2560 องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี โทร 0-3242-5987