แผนที่ดาวเทียม ที่ตั้ง อบจ.เพชรบุรี ตั้งอยู่ที่ ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี

      


     


     

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี

         ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง

เรื่อง ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี

alt

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี

แนวทางปฏิบัติในการแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง

แนวทางปฏิบัติในการแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง

          สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเพชรบุรี ขอแจ้งแนวทางปฏิบัติการแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ตามระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3 ) พ.ศ. 2564 หมวด 4 ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง การจำกัดสิทธิและบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ส่วนที่ 2 การแจ้งเหตุที่ทำให้ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง และการถูกจำกัดสิทธิ รายละเอียดตามเอกสารแนบ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี

 

ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภา อบจ.เพชรบุรี เขตเลือกตั้งที่ 1 อ.บ้านแหลม (แทนตำแหน่งที่ว่าง)

บทความ อื่นๆ ...

Thai Arabic Chinese (Traditional) English Filipino French German Japanese Korean Vietnamese

QR Code
อบจ.เพชรบุรี
 

คุณพอใจ อบจ.เพชรบุรี ด้านใดมากที่สุด

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

ลิขสิทธิ์ © 2560 องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี โทร 0-3242-5987