แผนที่ดาวเทียม ที่ตั้ง อบจ.เพชรบุรี ตั้งอยู่ที่ ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี

      


     


     

เปิดให้บริการสนามกีฬา สวนสาธารณะ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี (ดอนคาน)

เปิดให้บริการ

สนามกีฬา สวนสาธารณะ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี

(ดอนคาน)

ตั้งแต่ วันที่ 1 กันยายน เป็นต้นไป หรือจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น

โดยจะเปิดให้บริการจนถึง เวลา 20.00 นาฬิกา

alt

 

 

สนับสนุนโครงการจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม ณ สนามกีฬาประจำอำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี (ระยะที่ 2 )

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี นำโดย นายชัยยะ อังกินันทน์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี นางสาวสุกัญญา ทรัพย์ประเสริฐ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี และนายณัฐวรรธ วงศ์เดช ผู้อำนวยการกองแผนและงบประมาณองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี ร่วมสนับสนุนงบประมาณประจำปี 2564 จำนวน 6,679,352 บาท สำหรับโครงการจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม ณ สนามกีฬาประจำอำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี (ระยะที่ 2 ) ให้แก่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี โดยมีนายแพทย์เพชรฤกษ์ แทนสวัสดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี เป็นตัวแทนรับมอบ ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี 

 

alt

 

 

การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2

การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี

สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2

วันจันทร์ที่ 23 สิงหาคม 2564 

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี

alt   alt

alt   alt

alt    alt

alt    alt

  

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี เรื่องปิดสนามกี่ฬา สวนสาธารณะ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี(สนามกีฬาดอนคาน)

ตามคำสั่งจังหวัดเพชรบุรี ที่ 1322/2564 เรื่องแก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งจังหวัดเพชรบุรี ที่ 1239/2564 ลงวันที่ 2 สิงหาคม 2564 (ฉบับที่ 2)

     ประกาศให้ สวนสาธารณะ สนามกีฬากลางแจ้ง ลานกีฬา หรือสถานที่ออกกำลังที่เป็นพื้นที่โล่งแจ้ง สระว่ายน้ำ รวมถึง สระว่ายน้ำเอกชน หรือกิจการอย่างอื่นที่มีลักษณะคล้ายกัน  

ปิดให้บริการไว้เป็นการชั่วคราว

ตั้งแต่ วันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 31  สิงหาคม พ.ศ. 2564 

alt

 

การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1

การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี

สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 

วันศุกร์ที่ 13 สิงหาคม 2564

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี

 

 

altalt

 

 

 

 

 

 

 

altalt

บทความ อื่นๆ ...

Thai Arabic Chinese (Traditional) English Filipino French German Japanese Korean Vietnamese

QR Code
อบจ.เพชรบุรี
 

คุณพอใจ อบจ.เพชรบุรี ด้านใดมากที่สุด

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

ลิขสิทธิ์ © 2560 องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี โทร 0-3242-5987