แผนที่ดาวเทียม ที่ตั้ง อบจ.เพชรบุรี ตั้งอยู่ที่ ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี

      


     


     

ประกาศประกวดราคาซื้อโครงการจัดหาอุปกรณ์การออกกำลังกายศูนย์สร้างเสริมสุขภาพฟิตเนส องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี ประจำปี 2566

ประกาศประกวดราคาซื้อโครงการจัดหาอุปกรณ์การออกกำลังกายศูนย์สร้างเสริมสุขภาพฟิตเนส องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี ประจำปี 2566

จดหมายข่าว ประจำเดือนสิงหาคม 2566

จดหมายข่าว

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี

ประจำเดือนสิงหาคม 2566

alt

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี กำหนดวัน เวลา สถานที่ หลักสูตร วิธีการเลือกสรร และระเบียบเกี่ยวกับการสรรหาและเลือกสรร

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี

เรื่องประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง

ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี กำหนดวัน เวลา สถานที่

หลักสูตร วิธีการเลือกสรร และระเบียบเกี่ยวกับการสรรหาและเลือกสรร

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

              ตามที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี ได้ประกาศรับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี จำนวน 14 ตำแหน่ง รวม 47 อัตรา ตามประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2566 โดยกำหนดระยะเวลารับสมัครตั้งแต่วันที่ 7-16 สิงหาคม 2566 

(รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย)

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี เรื่อง แก้ไขประกาศรับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี

เรื่อง แก้ไขประกาศรับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง

ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี

ตามที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี ได้ประกาศรับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี จำนวน 14 ตำแหน่ง รวม 47 อัตรา ตามประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี ฉบับลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2566 ซึ่งในข้อ 10 ของประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี ได้กำหนดว่าจะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรภายในวันที่ 20 กันยายน 2566 

(รายละเอียดตามเอกแนบ)

ผลการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

บทความ อื่นๆ ...

Thai Arabic Chinese (Traditional) English Filipino French German Japanese Korean Vietnamese

QR Code
อบจ.เพชรบุรี

EIT
 

คุณพอใจ อบจ.เพชรบุรี ด้านใดมากที่สุด

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

ลิขสิทธิ์ © 2560 องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี โทร 0-3242-5987