คู่มือการเฝ้าระวังและป้องกันโรคพิษตะกั่วในกลุ่มเด็ก

          ตามที่สถานการณ์ปัญหาสุขภาพที่เกิดจากมลพิษสิ่งแวดล้อมมีความสำคัญ และทวีความรุนแรงมากขึ้น โดยเฉพาะผลกระทบจากการสัมผัสสารตะกั่วในกลุ่มเด็ก กองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม ได้จัดทำคู่มือการเฝ้าระวังและป้องกันโรคพิษตะกั่วในกลุ่มเด็ก เพื่อให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขทุกระดับ ครู และหน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ่น ได้นำไปใช้ในการดำเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกัน การสัมผัสสารตะกั่วในเด็กเล็กที่เป็นกลุ่มเสี่ยงการสัมผัสสารตะกั่วจากสิ่งแวดล้อม สามารถดาวน์โหลดได้ จากเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

alt

สนับสนุนงบประมาณ

นายชัยยะ อังกินันทน์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี ได้มอบเงินสนับสนุนงบประมาณให้กับ 

       - สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบุรี เพื่อสนับสนุนโครงการ "องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรีร่วมใจกาชาดห่วงใย ซ่อมบ้านให้ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้วยโอกาสและผู้ประสบภัย ประจำปี 2563 " 

และได้มอบเงินให้กับ

      -  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี เขต 10 จำนวน 22 โรงเรียน

      -  โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย

      -  โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี

เพื่อสนับสนุนโครงการขอรับเงินอุดหนุนเพื่อจ้างครูทำการสอน จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี (ครูขาดแคลน)

เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2563 ณ  สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี

alt

Attachments:
Download this file (01.สำนักงานเหล่ากาชาด.JPG)01.สำนักงานเหล่ากาชาด.JPG[ ]13020 Kb
Download this file (02.ดอนยางวิทยา.JPG)02.ดอนยางวิทยา.JPG[ ]13329 Kb
Download this file (03.วิทยาลัยเทคนิค.JPG)03.วิทยาลัยเทคนิค.JPG[ ]12864 Kb
Download this file (04.คงคาราม.JPG)04.คงคาราม.JPG[ ]12971 Kb
Download this file (05.บางจานวิทยา.JPG)05.บางจานวิทยา.JPG[ ]12925 Kb
Download this file (06. บ้านลาดวิทยา.JPG)06. บ้านลาดวิทยา.JPG[ ]13278 Kb
Download this file (07. ธรรมมิก.JPG)07. ธรรมมิก.JPG[ ]12980 Kb
Download this file (08. ป่าเด็ง.JPG)08. ป่าเด็ง.JPG[ ]13242 Kb
Download this file (09. ท่ายางวิทยา.JPG)09. ท่ายางวิทยา.JPG[ ]12756 Kb
Download this file (10. แก่งกระจาน.JPG)10. แก่งกระจาน.JPG[ ]12666 Kb
Download this file (11. เขาย้อยวิทยา.JPG)11. เขาย้อยวิทยา.JPG[ ]13541 Kb
Download this file (12. บ้านแหลมวิทยา.JPG)12. บ้านแหลมวิทยา.JPG[ ]13051 Kb
Download this file (13. พรหมานุสรณ์.JPG)13. พรหมานุสรณ์.JPG[ ]13285 Kb
Download this file (14. วัดดดอนไก่เตี้ย.JPG)14. วัดดดอนไก่เตี้ย.JPG[ ]13489 Kb
Download this file (15. โตนดหลวงวิทยา.JPG)15. โตนดหลวงวิทยา.JPG[ ]13711 Kb
Download this file (16. บางตะบูนวิทยา.JPG)16. บางตะบูนวิทยา.JPG[ ]13633 Kb
Download this file (17. โยธินบูรณะ.JPG)17. โยธินบูรณะ.JPG[ ]12740 Kb
Download this file (18. ห้วยทรายประชาสรรค์.JPG)18. ห้วยทรายประชาสรรค์.JPG[ ]13391 Kb
Download this file (19. การศึกษาเด็กตาบอดพิการซ้ำซ้อน (ชะอำ).JPG)19. การศึกษาเด็กตาบอดพิการซ้ำซ้อน (ชะอำ).JPG[ ]13428 Kb
Download this file (20. อนุบาลเพชรบุรี.JPG)20. อนุบาลเพชรบุรี.JPG[ ]13304 Kb
Download this file (21. วชิรธรรมโสภิต.JPG)21. วชิรธรรมโสภิต.JPG[ ]13288 Kb
Download this file (22. วิทยาลัยการอาชีพบ้านลาด.JPG)22. วิทยาลัยการอาชีพบ้านลาด.JPG[ ]12942 Kb
Download this file (23. หนองหญ้าปล้องวิทยา.JPG)23. หนองหญ้าปล้องวิทยา.JPG[ ]13490 Kb
Download this file (24. วัดจันทราวาส(ศุขประสาราษฏร์).JPG)24. วัดจันทราวาส(ศุขประสาราษฏร์).JPG[ ]12911 Kb
Download this file (25. หนองจอกวิทยา.JPG)25. หนองจอกวิทยา.JPG[ ]12894 Kb

สนับสนุนงบประมาณ ประจำปี 2563

นายชัยยะ อังกินันทน์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี ได้สนับสนุนงบประมาณให้กับ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2 จำนวน 122 โรงเรียน  งบประมาณ 8,680,000 บาท และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 จำนวน 88 โรงเรียน   งบประมาณ 6,160,000 บาท ตามโครงการขอรับเงินอุดหนุนจ้างครูทำการสอน (ครูขาดแคลน) เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุมพริบพรี องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี

alt

alt

 

การกำหนดเส้นทาง เข้า-ออก สนามกีฬาดอนคานเพื่อเข้าสู่โรงเรียนวัดดดอนไก่เตี้ย

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรีขอความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนที่ต้องใช้เส้นทางการเดินรถเพื่อไปส่งบุญหลานที่โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย และหน่วยงานราชการต่างๆที่อยู่ในพื้นที่บริเวณสนามกีฬาดอนคาน ในการเดินทางในพื้นที่สนามกีฬาดอนคานดังต่อไปนี้

รายละเอียดกำหนดเส้นทางการเดินรถเข้า-ออก สนามกีฬาดอนคานสู่โรงเรียนวัดดดอนไก่เตี้ย และจุดรับ-ส่ง นักเรียน ประตูทางเข้าของโรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย

1. จุดเข้า - ออก สนามกีฬาดอนคาน ดังนี้

     - ทางเข้า เข้าทางประตู 1 ของสนามกีฬาดอนคาน

     - ทางออก ออกประตู 2 ของสนามกีฬาดอนคาน

กำหนดเส้นทางจราจรเดินรถทางเดียวเท่านั้น ห้ามย้อนศร  โดยจะมีป้ายบอกทางตลอดเส้นทาง

2. จุดรับ - ส่งนักเรียน โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย

     ใช้ประตูที่กำหนด 2 ประตูหลัก ดังนี้

     - ประตูที่ 1 เปิดเวลา 06.15 น. เป็นต้นไป

     - ประตูที่ 3 ช่วงเช้า 06.15 -08.00 น.

                      ช่วงเย็น 16.00 น. - 18.00 น.

ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้

alt

alt

Attachments:
Download this file (1.jpg)1.jpg[ ]161 Kb
Download this file (2.jpg)2.jpg[ ]622 Kb

คำประกาศเจตนารมณ์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลกของผู้ว่าราชการจังหวัด

                                                  alt

เมื่อเวลา 13.00 น.วันนี้ (วันที่ 24 มิถุนายน 2563) นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีได้กล่าวว่า เพชรบุรีสานนโยบายศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดแห่งชาติ เร่งสร้างการรับรู้ให้ประชาชนตระหนักถึงปัญหายาเสพติดว่าเป็นภัยคุกคามต่อความมั่นคงของประเทศ จำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกฝ่าย ซึ่งที่ผ่านมาการปราบปรามยาเสพติดของเพชรบุรีได้ผลเป็นที่น่าพอใจ แม้จะเป็นความยากที่เพชรบุรีเป็นเมืองเส้นทางหลักไปสู่ภาคใต้ ที่ผู้ค้ายาเสพติดมักซุกซ่อนมากับรถขนส่งสินค้า ซึ่งง่ายต่อการตบตาเจ้าหน้าที่ แต่การตรวจสอบทำได้ยาก เนื่องจากปริมาณรถที่สัญจรผ่านเพชรบุรีในแต่ละวันมีปริมาณมาก

นอกจากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีได้กำชับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเดินหน้าเร่งป้องกันทุกแนวทาง ผนึกแนวร่วมแสดงเจตนารมณ์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ( 26 มิถุนายน 2563 นี้) พร้อมเชิญชวนชาวจังหวัดเพชรบุรี ผนึกกำลังต่อต้านยาเสพติด หันมาช่วยกันดูแลบุตรหลานต้องไม่ตกเป็นเหยื่อรายใหม่ เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน สานนโยบายความห่วงใยของรัฐบาลที่เน้นย้ำให้ทุกพื้นที่ปลอดภัย ไม่มีคนหน้าใหม่ เพราะคนรุ่นใหม่ ไม่ใช้ยาเสพติด

จามรี อนุรัตน์ ประชาสัมพันธ์จังหวัดเพชรบุรี รายงาน
ภาพ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเพชรบุรี

บทความ อื่นๆ ...

Thai Arabic Chinese (Traditional) English Filipino French German Japanese Korean Vietnamese





























QR Code
อบจ.เพชรบุรี
 

คุณพอใจ อบจ.เพชรบุรี ด้านใดมากที่สุด

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้95
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้149
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้838
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว1015
mod_vvisit_counterเดือนนี้586
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว4536
mod_vvisit_counterทั้งหมด93624

We have: 5 guests online
ไอพีคุณ: 75.101.243.64
วันนี้: ธ.ค. 04, 2020

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

























ลิขสิทธิ์ © 2560 องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี โทร 0-3242-5987