แผนที่ดาวเทียม ที่ตั้ง อบจ.เพชรบุรี ตั้งอยู่ที่ ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี

      


     


     

ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี (แทนตำแหน่งที่ว่าง)

ประกาศผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี

เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี (แทนตำแหน่งที่ว่าง)

ด้วยนายดนัย สุขอุดม สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี เขตเลือกตั้งที่ 1 อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี ได้พ้นจากตำแหน่งเนื่องจากเสียชีวิต เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2565 เป็นเหตุให้สมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี เขตเลือกตั้งที่ 1 อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี ว่างลง จึงตัองจัดให้มีการเลือกตั้งภายใน 60 วันนับแต่วันที่สมาชิกสภาท้องถิ่นพ้นจากตำแหน่งเพราะเหตุอื่นใดนอกจากครบวาระ 

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565 ณ อุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระนครคีรี

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565  ณ อุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระนครคีรี

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างผู้เชี่ยวชาญพิเศษฯ

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างผู้เชี่ยวชาญพิเศษ

(ด้านการบริหารงานทั่วไป) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี กำหนดวัน เวลา และสถานที่ดำเนินการสรรหาและเลือกสรร

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

โครงการลานวัฒนธรรมวิถีถิ่น วิถีไทย อำเภอชะอำ

โครงการลานวัฒนธรรมวิถีถิ่น วิถีไทย อำเภอชะอำ
นายชัยยะ อังกินันทน์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานเปิดงานพร้อมสนับสนุนงบประมาณให้แก่สภาวัฒนธรรมอำเภอหนองชะอำ จำนวน 150,000 บาท                           เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2565 ณ บริเวณหน้าโรงเรียนเทศบาล 1 บ้านชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี
 
alt
 
alt
 
alt
 
alt
 
alt
 
alt
 
alt
 
alt
 
alt
 
 
 

งานลานวัฒนธรรม กินเห็ด เด็ดพริกกระเหรี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

นายชัยยะ อังกินันทน์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานเปิดงานพร้อมสนับสนุนงบประมาณให้แก่สภาวัฒนธรรมอำเภอหนองหญ้าปล้อง จำนวน 150,000 บาท เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ณ ที่ว่าการอำเภอหนองหญ้าปล้อง อำเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี

 

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

 

บทความ อื่นๆ ...

Thai Arabic Chinese (Traditional) English Filipino French German Japanese Korean Vietnamese

QR Code
อบจ.เพชรบุรี
 

คุณพอใจ อบจ.เพชรบุรี ด้านใดมากที่สุด

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

ลิขสิทธิ์ © 2560 องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี โทร 0-3242-5987